Komitet OrganizacyjnyKatedra Finansów i Rachunkowości

mgr Krzysztof Ćwieląg
stanowisko: asystent
adres: 45-058  Opole, ul. Ozimska 46 a 
pokój 18
telefon:  (77) 40 16 893


dr Robert Poskart
stanowisko: adiunkt
adres: 45-058  Opole, ul. Ozimska 46 a 
pokój 17
telefon:  (77) 40 16 893Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol