Tematyka konferencjiKonferencja stanowi krajowe forum prezentacji wyników oryginalnych prac badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie wirtualnych światów w sferze ekonomii, finansów i prawa. W zakresie zainteresowań odbiorców konferencji są również techniki tworzenia wirtualnej rzeczywistości, kontrola oraz zarządzanie nią. Intencją Organizatorów jest integracja przedstawicieli instytucji akademickich, ośrodków badawczych i przedstawicieli świata biznesu.

Mottem przewodnim konferencji są badania nad zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem pieniądza wirtualnego w światach wirtualnych i nie tylko.

Tematyka Konferencji obejmuje m.in. następujące zagadnienia:
- makroekonomiczne skutki funkcjonowania pieniądza wirtualnego,
- analiza rozwiązań podatkowych dotyczących transakcji z udziałem wirtualnych przedmiotów,
- wymagania systemów technologicznych obsługujących pieniądz wirtualny,
- wpływ gier i ich mechanizmów na obrót pieniądzem w świecie rzeczywistym,
- perspektywy rozwoju rynków wirtualnych w kontekście ekonomii, finansów, prawa,
- kontrola obrotu pieniądzem wirtualnym wobec rozwoju wirtualnych światów oraz wirtualnych form płatności.

Pobierz ulotkę konferencyjną:

ulotka-konferencyjna_4.pdfProjekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol