RAMOWY PROGRAM I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJIRada Programowa:

 

Przewodniczący:

Prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów i Rachunkowości

Członkowie:

Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii Zarządzania i Turystyki; Katedra Finansów i Rachunkowości,

Prof. dr hab. Stanisław Flejterski,  Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług;

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych,

Prof. dr hab. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń; Katedra Bankowości i Rynków Finansowych,

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów; Katedra Finansów,

Prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Finansów i Rachunkowości,

Prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów.

 

Miejsce obrad:

Uniwersytet Opolski, Studenckie Centrum Kultury, ul. Katowicka 95, 45-061 Opole

 

Program konferencji:

8.30-9.00  rejestracja uczestników,

9.00-9.30 otwarcie obrad konferencji.

 

9.30-11.15 I blok obrad:

1.       mgr Piotr Mackiewicz, Rozwój wirtualnych systemów monetarnych, Uniwersytet Szczeciński, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,

2.       mgr Jakub Ryfa, Klasyfikacja walut wirtualnych - perspektywy ich wykorzystania jako alternatywnego środka płatniczego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej,

3.       mgr Paweł Sztuczka, Mechanizmy wymiany wirtualnego pieniądza na dobra i usługi w świecie realnym, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

4.       dr Michał Kisiel, Otwarty system wirtualnej waluty Bitcoin a prawne regulacje usług płatniczych w Unii Europejskiej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów,

5.       Maciej Ziółkowski, Bitcoin w praktyce gospodarczej, autor bloga www.satoshi.pl, student V roku ekonomii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

6.       mec. Adam Roszyk, Prawne aspekty Bitcoin-a, KSP Legal Tax & Advisor,

7.       Paweł Tkaczyk, Sposoby wyceny i wymiany dóbr wirtualnych, Midea.

 

 

11.15- 12.00 dyskusja

12.00- 12.15 przerwa kawowa

 

12.15- 14.15 II blok obrad:

1.       dr Krzysztof Biernacki, Ryzyko podatkowe wirtualnych transakcjach finansowych na przykładzie transakcji HYIP, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Finansów,

2.       mgr inż. Kamil Sikora, Mikroekonomiczne aspekty projektowania światów wirtualnych, Bandoneon Games, Gry-marketingowe,

3.       dr Ewa Dziwok, Możliwości wykorzystania rynków wirtualnych w polityce pieniężnej banku centralnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Matematyki Stosowanej,

4.       Jarek Orzeszek, Michał Bakuliński, Wirtualna waluta i jej rola w systemach gamifikacji, Any 7

5.       Jacek Jankowski, Wirtualna waluta na przykładzie Eurogabek, Nasza Klasa

6.       Michał Polasik, Radosław Kotkowski, Anna Piotrowska, Waluta wirtualna BitCoin z perspektywy oferentów internetowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,

7.       dr Marta Maciejasz, dr Maja Krasucka, dr Jacek Pieczonka, dr Robert Poskart, dr Tomasz Smus, mgr Krzysztof Ćwieląg, mgr Mateusz Musiał- prezentacja wyników badań projektu, Pieniądz wirtualny a pieniądz alternatywny – determinanty rozwoju pieniądza wirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz jego wpływ na sferę realną gospodarki.

 

14.30-15.15 dyskusja

15.15 lunch w formie szwedzkiego stołu (w miejscu obrad)Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol