Wyniki badania (prezentacja)7 czerwca 2013r. Rynki wirtualne, konferencja w Opolu, raport z badania waluty wirtualnej from dr Tomasz R. Smus, MBA


Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol