KontaktKatedra Finansów i Rachunkowości
Uniwersytet Opolski
Wydział Ekonomiczny

ul. Ozimska 46 a
45-058  Opole

 Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol