Zespół projektuUniwersytet Opolski, Wydział Ekonomiczny.

Skład zespołu projektowego:

  • prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel
  • prof. dr hab. Jacek Karwowski
  • dr Maja Krasucka
  • dr Marta Maciejasz-Świątkiewicz
  • dr Jacek Pieczonka
  • dr Robert Poskart
  • dr Tomasz R. Smus, MBA
  • dr inż. Mariola Willmann
  • mgr Krzysztof Ćwieląg
  • mgr Mateusz Musiał 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol